”To know that a person is in some sense ’religious’ is not as important as to know the role religion plays in the economy of his life” (Allport & Ross, 1967)

Kommentarer inaktiverade för

Filed under 9-Okategoriserade

Avhoppares erfarenhet av vården

Cecilia Wemmert vid Umeå universitet har intervjuat ett antal personer om deras erfarenheter av vården, efter att de hoppat av från olika andliga rörelser. Detta har legat till grund för uppsatsen ”Because you become a newcomer in this world when you leave the cult” (2016).

Kommentarer inaktiverade för Avhoppares erfarenhet av vården

Filed under Okategoriserade

Baader-Meinhof-fenomenet

Welcome to the Baader-Meinhof phenomenon, otherwise known as frequency illusion or recency illusion. This phenomenon occurs when the thing you’ve just noticed, experienced or been told about suddenly crops up constantly. It gives you the feeling that out of nowhere, pretty much everyone and their cousin are talking about the subject — or that it is swiftly surrounding you. And you’re not crazy; you are totally seeing it more. But the thing is, of course, that’s because you’re noticing it more.

What’s the Baader-Meinhof phenomenon? (Huffington Post)

Kommentarer inaktiverade för Baader-Meinhof-fenomenet

Filed under 9-Okategoriserade

Masterutbildning i England

Masterutbildning vid University of Salford, med start i september 2017. Utbildningen fokuserar på ”coercive control”, som det nog inte finns någon bra svensk översättning till, men som väl inrymmer sådant som destruktivt ledarskap, manipulation, otillbörlig påverkan, etc.

This course provides advanced insights and knowledge of cutting edge practice and research about coercive control and behaviour and its development and effects on individuals, families and organisations. You will develop a deep understanding of the psychological processes involved in coercive and controlling behaviour across a variety of settings including in domestic relationships, human trafficking and groups and organisations more widely

University of Salford, Manchester

Kommentarer inaktiverade för Masterutbildning i England

Filed under 9-Okategoriserade

Domargränd


Domargränd, Västertorp, 24/6-17

Kommentarer inaktiverade för Domargränd

Filed under Stigar

Renate Bauer

Hur många år har man kunnat se dessa blad upptejpade på anslagstavlor runtom Stockholm? Tjugo, trettio, minst. Jag plockade med mig ett par hem, rentav, för länge sen. Någon gång luskade jag ut vad konstnären hette. Men nu hade jag glömt det, och fick googla runt: Renate Bauer. Äras den som äras bör. Ingen med minsta känsla för bild kan ifrågasätta hennes begåvning eller egenart. Här är en blogg som berättar lite om konstnären.

Timmermansgatan, Stockholm, bredvid thai-grillen, 21/6

 

Kommentarer inaktiverade för Renate Bauer

Filed under Flanörfoto

Terroristerna söker döden – inte Gud

Nån sorts ungdomspsykologi?

”Det är inte islam som radikaliserats, utan radikalismen som islamiserats.”

Martin Aagård skriver om den franske författaren Olivier Roy och dennes bok ”Jihad and death – the global appeal of islamic state” (Aftonbladet, 2017-06-19).

Kommentarer inaktiverade för Terroristerna söker döden – inte Gud

Filed under 9-Okategoriserade

Mognadsfelslut

Tänkte skriva om något som, i brist på bättre ord, får heta ”mognadsfelslut”. Ska försöka utveckla vad som avses. I takt med att man blir äldre förändras man, i bästa fall utvecklas, mognar. Det är den naturliga gången. En modell för detta har presenterats av t ex Erik H Erikson, en stadieteori. Vissa, Jean Piaget t ex, har fokuserat på det lilla barnet, medan andra försökt täcka in hela livsspannet. Erikson är ett exempel på det senare. Men detta uppfattas nog av de allra flesta som sunt förnuft. Man förändras och mognar, via olika livserfarenheter. Kronan på verket, målbilden, är kanske den kloka gumman eller gubben.

Med en newage/nyandlig livssyn blir bilden mer komplex, eftersom man ofta räknar med två ytterligare utvecklingsförlopp:

1) Via egna ansträngningar, vissa övningar, studier, insikter, har man chans att utvecklas till något högre eller större än vad som är allmänt i detta livet. Det här smög sig in även hos t ex psykologen Abraham Maslow, med tankar om den ”självförverkligade” människan. Inom olika andliga system kallas detta högre stadium för diverse saker: ”upplyst”, ”kosmiskt medveten”, ”clear”. Vi människor kommer olika långt i detta avseende. Spelar man sina kort rätt, gör de rätta sakerna, så har man stor chans att komma extra långt.

2) Med reinkarnationstanken så pågår ett ”vuxenblivande” som inte är begränsat enbart till detta livet. Personen kommer tillbaka, i en ny kropp, och bygger då vidare på vad hon eller han uppnått under liven före. Tidigare erfarenheter. Så, en ung människa kan i detta livet vara mer ”vuxen” än en betydligt äldre person, om den yngre människan i det större utvecklingsförloppet kommit längre i sin utveckling, är en ”äldre själ”.

Åter till ”mognadsfelslutet”. I samtal med personer som har en new age/nyandlig livssyn, och som kanske kommit upp i medelåldern, så upplever jag att det kan bli svårnavigerat. De kan berätta att de blivit lugnare, mer vidsynta, inte lika krampaktigt ambitiösa, osv. Och ofta tas detta som intäkt för att den speciella lära man varit anhängare av, den speciella metod för andlig utveckling som man praktiserat, etc, har varit en verksam substans. När man kanske bara, helt enkelt, blivit gammal, ? Dvs det är något som de flesta andra också får erfara.

(Detta har viss relation till fenomenet ”pre/trans fallacy”, dvs när ett omoget utvecklingsstadium förväxlas med ett förandligat sådant, som författaren Ken Wilber skrivit om, men är ändå inte samma sak.)

Ett specialfall är de personer som signaturen Muertos (2012, 28 januari) skriver om i en bloggpost, personer som haft en mycket idealiserad, rentav elitistisk, bild av vad de representerar eller ska komma att uppnå:

I suspect that what’s going on is that New Age, now entering its third generation, has developed a theodicy. Now, this is a theological term, but it essentially means an explanation of the existence of evil – why bad things happen to good people. For some of those in the New Age milieu – Foster Gamble, David Icke, Whitley Strieber, Duncan Rhodes and others, all incidentally in middle age and with a long term involvement in the New Age milieu – an explanation is needed as to why, if we’ve entered the Age of Aquarius, is the world less peaceful, equal and progressive than ever? Conspiracy theories offer such a theodicy – the New Age hasn’t happened because evil people prevented it from happening (Muertos, 2012, 28 januari).

Paul Vitz (1977) är inne på liknande tankar utifrån de löften som kom med den så kallade humanistiska psykologin:

Second, as people aged, they realized that many of the things thought necessary for self-actualization would not be attainable in their lives. Besides interpersonal disasters, there were career failures, serious health problems, and many other disappointments. The discrepancy between the promised “high” of the Maslovian self-actualization or Jungian individuation and the reality of their lives created a vast disappointment and “credibility gap.” The belief that psychology could make you happy, that it was the answer, began to fade (Vitz, 1977, Kindle location 2231).

Muertos och Vitz skriver båda om former för besvikelse. I det första fallet projiceras denna ut i högre grad, i det andra fallet är det mer av en desillusion, i bästa fall försoning.

 

 

Kommentarer inaktiverade för Mognadsfelslut

Filed under 9-Okategoriserade

Sprang från sanningen driven av skam

Artikel i Expressen (2017-06-16) om utmattningssyndrom. Karins personliga berättelse, och reflektioner, som har vissa beröringspunkter med temat för den här hemsidan. Individualismen, optimismen.

Tidigare kallades tillståndet ibland ”utmattningsdepression”. Men det blir tydligt, i mötet med intervjupersonen, att det inte alls primärt handlar om depression (även om vissa symptom kan påminna om dem vid egentlig depression, och att det inte vore konstigt om man blev deprimerad i förlängningen). Det handlar möjligen om en personlig, psykologisk skörhet eller känslighet, i någon mån, som gör att vissa drabbas men inte andra. Men väldigt mycket handlar det om samhället, tidsandan:

”Det finns en slags norm om att man ska vara så pass rationell att man inte tar med sig jobbet hem. Men det är inte rimligt. Jag har brottats mycket med det. I dag ska varje individ vara sin egen företagsledare men det passar inte alla och det är ju inte på riktigt om du till exempel är anställd av kommunen. Det blir en slags Kejsarens nya kläder där alla anställda tar ansvar som att det var deras eget företag men egentligen har de ingen makt alls. Vi är liksom kollektivt lurade, säger socionomen som tycker att samhället måste börja ta utbrändhetslarmet på allvar, på riktigt.”

Kommentarer inaktiverade för Sprang från sanningen driven av skam

Filed under 9-Okategoriserade

Spiritual emergence/emergency

Definition av begreppen ”spiritual emergence” och ”spiritual emergency”, ur Natur & Kulturs Psykologilexikon (Egidius, 2017).

Kommentarer inaktiverade för Spiritual emergence/emergency

Filed under 9-Okategoriserade

Om man hittar ett inre lugn finns inget behov för det inre lugnet att skapa tumörer

Kärnan i Oshos budskap är att människan föds fri men under livet blir alltmer låst av sin repressiva omgivning. Genom meditation kan blockeringar lossna, smärtpunkter avtäckas och livet börja på nytt.

Reportage av Björn af Kleen (DN, 2017-06-16) om kursgården Baravara.

Ett reportage i tidskriften Modern Psykologi (en längre version fanns i nr 4/2014) av Lotten Wiklund, som också handlade om alternativterapeutiska kursgårdar som Baravara och Mullingstorp. Här finns intressanta reflektioner även kring samhälle och tidsanda:

”I dag står psykisk ohälsa för 35 procent av alla sjukskrivningar och betraktas som ett allvarligt hot mot folkhälsan. Töres Theorell är professor emeritus i socialmedicin och har skrivit boken I spåren av 90-talet (Karolinska institutet university press 2006) där han analyserar utvecklingen.

– 1990-talets företagsklimat präglades av ett ökat konkurrenstänkande, hårdare avkastningskrav och inte minst ett managementtänkande som vi aldrig sett tidigare. Det statliga stödet för företagshälsovård, där man jobbade förebyggande, försvann och den offentliga vården konkurrensutsattes. Det samhälle som utvecklats sedan 1990-talet ställer allt högre krav på människor och i dag har vi ett mycket mer utpräglat tävlingsklimat, säger han.”

Kommentarer inaktiverade för Om man hittar ett inre lugn finns inget behov för det inre lugnet att skapa tumörer

Filed under 9-Okategoriserade