Monthly Archives: oktober 2015

Var tredje svensk tror på återfödelse (Dagen, 2008)

Liselotte Frisk, forskare vid Högskolan i Dalarna, i samarbete med kristna tidningen Dagen, gjorde för några år sedan en undersökning av svenskarnas inställning till olika alternativa trosföreställningar. Projektet har några år på nacken och en del material har tagits bort från Dagens webbsida.

Av de drygt 900 tillfrågade svarar 32,8 procent att de helt eller delvis stämmer in i påståendet ”Jag tror att människan återföds (reinkarnation)”. När liknande frågor har ställts tidigare har omkring 25 procent instämt. Bland dem som är under 24 år är andelen som tror på återfödelse hela 42,2 procent. (Ur Dagen, 2008-07-16)

http://www.dagen.se/var-tredje-svensk-tror-p%C3%A5-%C3%A5terf%C3%B6delse-1.186792

Diagram som presenterar resultatet från undersökningen (Dagen, 2008):

dagen08

Kommentarer inaktiverade för Var tredje svensk tror på återfödelse (Dagen, 2008)

Filed under -

Andligt smörgåsbord eller kulturell Prozak – den nya tiden är här

Andreas Utterström (DN, 2014-04-13)

När new age slog igenom i Sverige under 1990-talet var det många som hånade kristaller, healing och meditation. I dag har nyandlig­heten tagit plats i vardagen – utan att vi riktigt har märkt det. Andreas Utterström söker svaret på frågan hur flummigt kunde bli folkligt.

http://www.dn.se/kultur-noje/andligt-smorgasbord-eller-kulturell-prozac-den-nya-tiden-ar-har/

Kommentarer inaktiverade för Andligt smörgåsbord eller kulturell Prozak – den nya tiden är här

Filed under -

”Kumaré” (2012)

Vikram Gandhi utger sig för att vara den andlige ledaren Kumaré och lyckas få anhängare. Filmen har tidigare visats i svensk teve, och går nu att beställa på DVD eller ladda ned via nätet: Kumare Movie

kumare

Kumaré is a feature documentary film about the time filmmaker Vikram Gandhi impersonated a fake guru and built a following of real people. Winner of the Audience Award for Best Documentary at SXSW 2011. (Från KumareMovie.com)

Trailer:
http://www.youtube.com/watch?v=OXUzG6YKuvo

Här går faktiskt att se filmen (på engelska, utan spansk undertext) i sin helhet (2015-10-29):
http://www.youtube.com/watch?v=H78hItnFF04

Kommentarer inaktiverade för ”Kumaré” (2012)

Filed under -

Folk litar på vetenskap efter partifärg

Karin Bojs refererar till en färsk opinionsundersökning från VoF-Vetenskap och Folkbildning (DN, 2015-10-29).

Inte nog med att hälften av SD:s sympatisörer tror att människor kan delas in i biologiska raser. Sverigedemokrater är också mest benägna att tro på att utomjordingar besöker jorden, slagrutor och på att diagnosen adhd är en konspiration.

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-folk-litar-pa-vetenskap-efter-partifarg/

Länk till ”VoF-undersökningen 2015”
http://www.vof.se/undersokningen-2015/

Kommentarer inaktiverade för Folk litar på vetenskap efter partifärg

Filed under -

”Decoding Deepak” (2012)

Gotham Chopra, son till den andlige ledaren och bestseller-författaren, slår följe med sin far under något år för att lära känna honom bättre.

deepak

Film-maker and journalist Gotham Chopra embarks on a year long roadtrip with his father Deepak Chopra in an attempt to resolve the spiritual icon he is to the world vs. the real man known to his family. From devoted disciples that range from Lady Gaga to lost souls searching for themselves in the red rock deserts of Sedona, Gotham begins to paint a raw portrait of his dad that only a son can. The film travels across the planet chronicling colorful Deepak activities – from a traditional monk ordainment in Thailand to a literal decoding of ancient family registers in rural India. On the homefront, Gotham also takes a closer look at the expansive spiritual empire his father has built over his 25 year career that initially was conceived out of Deepak’s own deep personal and spiritual dissatisfaction, and a decidedly non-spiritual (and boozy) origin.

Ultimately what emerges is a picture of a Deepak that while reminiscent of other popularized Indian gurus, is more dad than demigod. Full of flaws, foils, intelligence, and irreverence, the decoded Deepak uncovered by his son’s honest scrutiny of him is a symbol of a world searching for answers in the most unlikely places and a deeper plunge into the meaning of identity itself. (från Snagfilms.com)

http://www.snagfilms.com/films/title/decoding_deepak

Kommentarer inaktiverade för ”Decoding Deepak” (2012)

Filed under -

Sektoffer blir ofta utan hjälp

Många människor som vill lämna sekter får inte den hjälp de behöver. – Det finns en beröringsskräck för religion inom psykiatrin, säger psykoterapeut Helena Löfgren.

Tankar om diagnoser, bemötande i psykiatrin, screening, mm.

Dagen rapporterar från ICSAs konferens i Stockholm, juni 2015.

Kommentarer inaktiverade för Sektoffer blir ofta utan hjälp

Filed under -

Intro

Betraktad såhär från en fläck på jorden där kyrkorna står tomma  och i slutet av en universitetsutbildning som till stor del ändå handlat om att förstå något om människans inre och hur hon ser på sitt liv, men där ämnet religion i stort sett inte berörts, kunde man lockas att tro att den senare verkligen har spelat ut sin roll. Ungefär som Sigmund Freud för snart hundra år sedan förutspådde skulle ske. Men det stämmer ju bara inte. Dels är en majoritet av jordens befolkning alltjämt troende och via migration till Sverige och vårt närområde är det rimligt att förmoda att religiösa eller andliga föreställningsvärldar även framöver kommer att spela en roll i konsultations- och terapisituationer. Dels verkar den sekulariseringsprocess som pågått i vår del av världen ha ersatts av något som inte är mer rationellt än vad som fanns här innan.

Oberoende mätningar visar att svensken hyser en mängd föreställningar om tillvaron, om en hinsides verklighet och om metafysiska samband och fenomen, som vetenskapen inte kan belägga. Resultaten är likartade i andra västländer, som USA och Storbritannien. Acceptansen eller intresset för sådant som reinkarnation, varsel, telepati, kommunikation med avlidna anhöriga, mm, är stor. Medan flera av de föreställningar och fenomenen som adresseras i dessa undersökningar överlappar med vad som brukar kallas vidskepelse och torde ha kunnat samexistera med den länge dominerande religionen så är till exempel reinkarnation en jämförelsevis exotisk föreställning i en kristen kulturkrets. I de undersökningar som nämns ovan får tanken att individen ska återfödas i en ny fysisk kropp stöd av cirka var fjärde tillfrågad. Hammer (2004) skriver att ”[p]å bara fyrtio år har reinkarnation gått från att vara en uppfattning spridd bland medlemmarna i några teosofiska och ockultistiska kretsar till att bli en av vår tids mest allmänt omfattade religiösa föreställningar”.

Sammantaget brukar sådana föreställningar hänföras till det som kallas ”new age” och till vissa delar av den så kallade ”nyandligheten”. Den här studien kommer fokusera på denna typ av andlighet.

 

Kommentarer inaktiverade för Intro

Filed under -

Tecken i tiden

En läsning av tevetablån för en vecka i månadsskiftet november-december 2014 ger vid handen att det visas åtminstone sex olika realityserier med föregivna experter på andar och övernaturliga fenomen som är allmänheten behjälpliga med att lösa olika problem: Medium i lagens namn, Rescue mediums, Det okända, Ghost Hunters, samt Onda andars hus (samtliga i Kanal 7, som ingår i TV4). Till detta ska läggas höstens storsatsning i genren: ”En natt på slottet”. Den senare är en originalserie i åtta avsnitt, där kända svenskar får tillbringa en natt på Bogesunds Slott utanför Vaxholm i sällskap av ”nordens främsta och mest respekterade medium Lena Ranehag”. På TV4:s hemsida går det vidare att läsa att ”Lena kommer vara länken mellan stjärnorna och andevärlden, stjärnorna kommer få en glimt av sin framtid, möta det förflutna och få uppleva andevärlden”. I SVT 2 visas denna vecka ett avsnitt av ”Från Sverige till himlen”, som på kanalens hemsida presenteras som en ”[s]vensk livsåskådningsserie”, med programledaren Anna Lindman. Veckans avsnitt beskrivs såhär:

Anna åker till Karlstad och träffar Anna-Lena, som kallar sig medium och säger sig kunna hitta försvunna saker, tala med döda och se vem som kommer runt knuten. Anna-Lena är född i Lappland och fick veta redan när hon var liten att hon hade särskilda gåvor, men vem som helst kan lära sig, menar hon och tar med Anna ut för att öva.

Hammer (2004) kommenterar en IKEA-katalog där kunderna uppmanas att inreda på ett visst sätt för att ”energin ska strömma fritt”. En färg förordas för dess helande kvaliteter. Författaren skriver att ”det som för bara ett tiotal år sedan hade uppfattats som ett lagom kontroversiellt och exotiskt intresse är idag närapå en del av den svenska genomsnittskulturen”. En reporter från Dagens Nyheter (Utterström, 2014, 13 april) beskriver i reportaget ”Andligt smörgåsbord eller kulturell Prozac – de nya tiden är här” hur överraskad han blir av att hitta representanter från Korskyrkan på en Kropp och själ-mässa i Solnahallen, omgivna av en mängd aktiviteter och tjänster av new agekaraktär. ”Vill du bli frisk? Vi ber för rygg- och ledbesvär, huvudvärk, allergier, syn- eller hörselproblem, smärtor eller skador i kroppen m m”, står det på kyrkans banderoll. Reportern tänker tillbaka på sin uppväxt i ett frikyrkligt hem: ”De som mediterade med kristaller eller ägnade sig åt reikihealing var förtappade själar. Till och med psykologen Lars-Eric Uneståhl, som hjälpt elitidrottsmän med mental träning, ansågs suspekt och eventuellt i förbindelse med onda makter”. Även Svenska kyrkan har tagit intryck av dessa nya strömningar. I Engelbrektskyrkan i Stockholm arrangerades under en period gudstjänster med ”Oneness-blessing”, även kallad ”deeksha”. Kyrkans tidning fanns på plats under premiären och rapporterade om ovanligt många och aktiva besökare, samt om en relativt låg medelålder:

Förra onsdagen tog sig ungefär fyrahundra personer genom regn och blåst till Engelbrektskyrkan i Stockholm för att närvara vid Europas första gudstjänst med Oneness-blessing. Det var onekligen en ovanlig kväll, det hör inte till vanligheten att kyrkan är fullsatt på en vardagskväll. Det hör inte heller till vanligheten att så många aktivt deltar i mässan och inte heller att medelåldern på besökarna är mellan 35 och 40 år.

Den kristet orienterade hemsidan BibelFokus kommenterar arrangemanget: ”Svenska kyrkan erbjuder det ockulta ’andedopet’ i mässan!”

Kommentarer inaktiverade för Tecken i tiden

Filed under -

Faber (1996)

Faber (1996) skriver:

I regard New Age thinking as essentially regressive or infantile in nature. It is absorbed, I contend, in matters of symbiotic merger, omnipotence, narcissistic inflation, and in magical thinking and wishing generally. New Age thinking makes war on reality; it denigrates reason; it denies and distorts what I consider to be the existential facts of our human experience; it seeks to restore the past, specifically, the before-separation-world, in an idealized, wish-fulfilling form that has little or no connection to the adult estate (Faber, 1996, s. 15).

Kommentarer inaktiverade för Faber (1996)

Filed under -

Avförtrollning och återförtrollning (Weber)

Hammer (2004), med referens till sociologen Max Weber, skriver att new age står för en ”återförtrollning” av verkligheten. Författaren tar fenomenet med mönster i sädesfält, så kallade ”crop circles”, som exempel: ”För den new age-intresserade pekar sådana fenomen nämligen på att världen är bra mycket dunklare, större och mer magisk än vad vetenskapen talar om för oss” (s. 311). ”Människan är inte längre en dödlig biologisk varelse på en oansenlig liten planet i utkanten av en av många miljoner galaxer. Vi har åter blivit hjältar i en storslagen saga om livet” (s. 310).

Kommentarer inaktiverade för Avförtrollning och återförtrollning (Weber)

Filed under -