Monthly Archives: november 2015

”New Age Thinking” (Faber, 1996)

Inte så mycket finns skrivet specifikt om new age/nyandlighet ur ett psykodynamiskt pespektiv. Efter Freuds holmgång med religionen för snart hundra år sedan tycks många vilja undvika ämnet. En som dock gett sig på att försöka beskriva denna moderna andlighet ur en freudiansk vinkel är Faber. I sin bok ”New Age Thinking” (1996) skriver han bl a:

”From the psychoanalytic angle, three items stand out clearly; first, we have an overarching presence of infantile omnipotence, the egocentric, unconscious belief in one’s unlimited powers […]; second, we have the urge to fuse regressively with the environment, to attach oneself to the surrounding world (universe) in a way that denies, erases, cancels out the ever-present sense of separation which the cronologically mature individual must cope with during the course of his days on the planet; third, we have a longing for narcissistic inflation, the longing to go about in the belief that one is somehow magical, wonderful […] as opposed to being simply another regular person in the world. (Faber)

Faber, M. D. (1996). New Age Thinking. A Psychoanalytic Critique. University of Ottawa Press.

Kommentarer inaktiverade för ”New Age Thinking” (Faber, 1996)

Filed under -

Kristus är populär

De allra flesta new age-riktningar har en ”kristologi”, det vill säga man förhåller sig till den bibliska gestalten Jesus och har höga tankar om denne. Harry Månsus, som är präst med stor erfarenhet av samtal med anhängare av nyandlighet och new age, reflekterar över att dessa människor han träffat ofta rentav talat mer om Jesus än vad man gör i kyrkan (Månsus, 1997).

Kommentarer inaktiverade för Kristus är populär

Filed under -

Katolisering?

Vet inte vad det kallas med kristet språkbruk, men att lutheraner konverterar till katolicismen. Dagen berättar om Bergets föreståndare, Peder Bergqvist, nu gör detta tillsammans med flera kollegor. För en utomstående är det inte alldeles lätt att förstå hur detta kan vara så laddat, men det är det.

Tidningen Dagen rapporterar att Bergets föreståndare, ihop med flera kollegor, nu lämnar sin tjänst och konverterar till katolicismen. https://twitter.com/Dagen/status/661941008293216256

I anslutning till artikeln som Dagen länkat kan man läsa in sig på bakgrunden. En som gjort en liknande resa, men från frikyrkan, är Livets ords grundare och före dette ledare, Ulf Ekman. I dagarna utkommer han och hans hustru med en bok som beskriver deras resa: ”Den stora upptäckten – vår väg till katolska kyrkan” (Catholica Förlag):

Här är inlägget på DN (2014-03-09) där Ulf Ekman berättade att han nu lämnade Livets ord:
Därför lämnar jag Livets ord och blir katolik

Leave a Comment

Filed under -

”Släpp fången loss – ‘Gud’ bland metaforer och apofatiska provisorier” (Verbum, 2015).

Recension av förre ärkebiskopen KG Hammars nya bok. Eva Ström i Sydsvenskan 2015-10-29.

http://www.sydsvenskan.se/kultur–nojen/bocker/bokrecensioner/gud-och-jag/

Leave a Comment

Filed under -

New Age och psykologin: Myten om öppenhet och tolerans

Pehr Granqvist i Psykologtidningen nr 7 2004

Kommentarer inaktiverade för New Age och psykologin: Myten om öppenhet och tolerans

Filed under -

Titta, här flyttar nya stjärnorna in på ”spökslottet”

Ännu en säsong av SVT:s annars så stillsamma ”Stjärnorna på slottet” är över. Denna gång dock med ett spöktema. Kanske var förhoppningen att kunna fånga upp nya tittare, och eventuellt inspirerat av TV4:s ”En natt på slottet” från förra hösten, då en samling kända personer, i sällskap av mediumet Lena Ranehag, utlovades ”få en glimt av sin framtid, möta det förflutna och få uppleva andevärlden” (från TV4:s hemsida, 2014).

Presentation från hemsidan inför starten (SVT, 2015-08-02)
http://www.svt.se/stjarnorna-pa-slottet/titta-har-flyttar-nya-stjarnorna-in-pa-spokslottet

Kommentarer inaktiverade för Titta, här flyttar nya stjärnorna in på ”spökslottet”

Filed under -