Monthly Archives: maj 2016

Vinsten av att tro på alternativa verkligheter

”Vinsten av att tro på alternativa verkligheter”, Peter Illi, Mälardalens högskola (D-uppsats, 2014).

Samtidigt som traditionella religioner är på tillbakagång vänder sig allt er människor till den magi och mysticism som kännetecknar new age. Forskningen har hittills närmat sig detta fenomen genom korrelationsstudier, demografiska kartläggningar och analyser av vad new age-anhängare tror på. I denna explorativa, induktiva studie berättade i stället fem kvinnor i halv-strukturerade intervjuer om vad deras new age-tro betytt för dem. Koncentrering av bärande utsagor i dimensionerna betydelse, tro relaterad till icke-tro, kunskapskällor och ontologi genererade fyra faktorer: existentiell trygghet som skyddar mot osäkerhet under livets gång och hämmar ångest inför livets oundvikliga slut; upphöjdhet genom insikter och medvetenhet som icke-troende saknar; antiintellektualism som betonar känslor och intuition på bekostnad av förnuft och logik; relativism som stipulerar att var och en har sin egen sanning. En funktionell modell som tydliggör hur faktorerna relaterar till varandra diskuteras, liksom resultatets integrering i ett teoretiskt ramverk och riktlinjer för framtida forskning.

Kommentarer inaktiverade för Vinsten av att tro på alternativa verkligheter

Filed under -

FINYAR – samnordisk förening för forskning och information om nyreligiositet

Föreningen Forskning och Information om nyreligiositet – FINYAR – har uppdaterat sin hemsida. Läs om pågående forskning som görs av föreningens medlemmar, kommande konferenser, historik, beställ nya och gamla nummer av tidskriften AURA, ansök om medlemskap, mm.

FINYAR är en samnordisk förening vars huvudsakliga uppgift är att främja forskning och bedriva informationsverksamhet om nya religiösa rörelser och nyreligiositet. FINYAR ger ut en årsskrift, Aura: Tidskrift för akademiska studier av nyreligiositet med artiklar på svenska, norska och danska.

image

Kommentarer inaktiverade för FINYAR – samnordisk förening för forskning och information om nyreligiositet

Filed under -