Intro

New age och nyandlighet är inte lätt att avgränsa. Inte från andlighet överhuvudtaget. Och inte från varandra heller för den delen. Men man brukar syfta på en andlig livsåskådning som uppstod eller i alla fall tog form på den amerikanska västkusten i slutet av 60-talet och början av 70-talet. Rötterna går dock längre tillbaka. Ett individualistiskt, framstegsoptimistiskt och ”holistiskt” sätt att se på livet och människan som, förefaller det, passar nutidsmänniskan väldigt bra. Exempelvis uppger ungefär var fjärde svensk numera (resultaten är likartade i flera västländer) att de tror på reinkarnation, dvs att den som dör så småningom kommer att återfödas i en ny fysisk kropp.

Den här webbsidan intresserar sig specifikt för de psykologiska aspekterna av sådan nutida andlighet. Såväl synen på psykologi inom denna livsåskådning, hur man tänker sig att människan fungerar, vad man kan göra för att må bättre, mm, som psykologin bakom. New Age Watch är ett spinoff-projekt från en psykologexamensuppsats som handlade om detta.

Tanken är dels att i mer lättsmält form presentera idéer och fynd som fanns med i det arbetet, dels att jobba vidare på dem. Det är viktigt att slå fast att sidan inte alls handlar om ”sanningsfrågorna”, dvs vad som ytterst är rätt och fel, om new age har bättre svar än exempelvis kristendom, islam eller ateism, eller inte. Hemsidan är också ett personligt arkiv med artiklar, namn och länkar, sånt som jag vill veta var jag har. Hoppas att du också ska kunna ha glädje och nytta av den.

Välkommen!

Stefan

 

 

New age, nyandlighet, esoterism, västerländsk esoterik, religion, andlighet, mental hälsa, mental ohälsa, psykisk hälsa, psykisk ohälsa, psykopatologi, healing, terapi, psykoterapi, psykodynamisk terapi, pdt, psykoanalys, psykologi, psykodynamisk teori, religionspsykologi, existentiell psykologi, existentiell terapi, transpersonell psykologi, transpersonell terapi, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Helena Blavatsky, Martinus, Rudolf Steiner, kristendom, kyrkan, teosofi, Martinus kosmologi, antroposofi, rosenkorsorden.